Переважна більшість українців вважає найбільш серйозною проблемою України корупцію і впевнена, що подолати її не можна лише зусиллями влади. Згідно із опитуванням, 91% громадян вважають корупцію серйозною проблемою, причому 61% опитаних переконані в тому, що це – найбільш серйозна проблема, яка заважає розвитку країни. Водночас 4% опитаних визнають, що проблема корупції існує, але вона не надто серйозна, а надуманою цю проблему вважають 0,5%. Окрім того більшість громадян, а саме 61% вважають, що корупцію не можна подолати лише зусиллями влади. Протилежної думки дотримуються 26% опитаних.